Μελισσοδέματα ή πακέτα μελισσών.

Μέλισσες σε πακέτα ένα ή δύο κιλά, μαζί με μια βασίλισσα σε κλωβό και τροφή. Χρησιμοποιούνται είτε για να ενισχύσουν αδύναμες αποικίες είτε  για να εποικήσουν κυψέλες γονιμοποίησης. Τα πλεονεκτήματά τους είναι :

  • Απουσία γόνου και κεριών
  • Εύκολο στην μετακίνηση
  • Εύκολα διαχειρίσιμο
  • Πιο οικονομικό

Στην Ελλάδα δεν είναι διαδομένη η χρήση του αλλά ίσως πρέπει να την εισάγουμε για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, ακόμα αν σκεφτούμε ένα σμήνος χωρίς γόνο και κεριά θα καταλάβουμε ποσό εύκολο είναι η θεραπεία του από βαρέα το ακαρι που ταλαιπωρεί την μελισσοκομία πολλά χρόνια.